ילדים מודים לפגסוס על פעולותיה למען הצלת חמורים

Messages of support from school children to Pegasus